Pressemeddelelser

Ny formand i CFU

16/3-2020

Grundet COVID-19 blev dagens ekstraordinære møde i CFU’s Fællesudvalg aflyst. På mødet skulle CFU have valgt ny formand til at efterfølge Flemming Vinther.

Den nye CFU-formand er derfor fundet via en skriftlig høring blandt centralorganisationerne i CFU.

Ny formand for CFU er Rita Claumarch Bundgaard, som også er formand for OAO’s statslige medlemsorganisationer, og har varetaget formandsposten i HK Stat siden 2012. Rita Claumarch Bundgaard har i en årrække deltaget i de centrale overenskomstforhandlinger på statens område, senest i 2018.

Rita Claumarch Bundgaard udtaler: ”Jeg takker for valget, og ser - sammen med kollegerne i CFU - frem til en travl og spændende periode op mod og under overenskomstforhandlingerne i 2021.”

Rita Claumarch Bundgaard er formand for CFU frem til næste ordinære valg til formandsposten, som finder sted i 2021.

Klarhed over spisepause for statens ansatte

De faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er nået frem til en endelig klarhed over, hvem der har en overenskomstmæssig ret til betalt spisepause.

29/11-2019

Ved statens overenskomstforhandlinger i 2018 (OK18) aftalte parterne en præcisering af, hvem der har en ret til betalt spisepause. Efterfølgende opstod der på enkelte om-råder uenighed om forståelsen af aftalen.

Flemming Vinther, Formand for CFU udtaler:

”Vi er tilfredse med at vi oplever en minister og en ny styrelse som oprigtigt ønsker en ny start. Dette er langt mere end pæne ord. Det viser i handling over for vores medlemmer og organisationer, at man ønsker dialogen og samarbejdet.

Med præciseringen kan vi nu med rette sige, at vi sammen har skabt forudsætninger for at tilliden mellem parterne igen er tilstede og dermed skabt et godt afsæt for at OK21 kan blive præget og båret af gode og konstruktive forhandlinger.”

Læs pressemeddelelsen her.   

Læs forliget her.