Pressemeddelelser

Pressemeddelelse fra 1. runde af udflytningen af statslige arbejdspladser:

Regningen for udflytning af statslige arbejdspladser kan blive ringere service

Tirsdag oplyste finansminister Claus Hjort Frederiksen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, at regeringen nu har godkendt den samlede plan for udflytning af 3.900 medarbejdere på statslige arbejdspladser. 

Prisen for hver flyttet arbejdsplads opgør regeringen nu til cirka 250.000 kroner. Den samlede regning bliver på en milliard kroner. På finansloven for 2016 er der afsat 400 millioner kroner til formålet. Resten finansieres inden for ministeriernes egne rammer, der afsættes således ikke umiddelbart yderligere midler til flytningen. 

Finansministeren har flere gange understreget, at udflytningen af statslige arbejdspladser ikke er en spareøvelse. Topforhandler for statens ansatte Flemming Vinther undrer sig:

”Det er ikke hverken klogt eller foreneligt med ønsket om en effektiv offentlig sektor, at regeringen træffer en beslutning om at flytte 3.900 medarbejdere uden at sikre, at pengene til flytningen følger med. Jeg er bekymret for, at den manglende finansiering kan betyde, at flere statslige styrelser må finde penge på lønbudgetterne med den konsekvens, at der afskediges medarbejdere.”

Og fortsætter:

”Regeringen ønsker at skabe et Danmark i bedre balance. Jeg er bange for, at regeringen er ved at skabe en række styrelser i ubalance. En ubalance der vil betyde, at borgerne ikke får den kvalitet og service, de har krav på.”

De faglige organisationers fællesskab – CFU – har gentagne gange i forløbet anmodet Moderniseringsstyrelsen om en orientering af de såkaldte implementeringsplaner, som Finansministeriet har baseret sine udregninger på. Moderniseringsstyrelsen har ikke ønsket at gå i dialog med de faglige organisationer om implementeringsplanerne.

Kontakt
Flemming Vinther, formand for CFU, mobil 20 41 93 61