Udflytning af statslige arbejdspladser

Som et led i regeringens plan om at skabe et Danmark i bedre balance, blev det i efteråret 2015 udmeldt, at 3900 statslige arbejdspladser fra Hovedstadsområdet skulle udflyttes til andre dele af landet. I januar 2018 udmeldte regeringen 2. runde af udflytningen af statslige arbejdspladser.

I forbindelse med 1. runde af udflytningen blev der mellem CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) og Moderniseringsstyrelsen nedsat en Taskforce med det formål, at drøfte de personalemæssige konsekvenser som følge af udflytningen. Taskforcen fortsætter ved 2. runde af udflytningen.

Du vil her på siden kunne læse de aftaler og fortolkningsbidrag, der er opnået enighed om mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen, samt de fortokningsbidrag CFU har udarbejdet ensidigt. Se menuen i venstre side.

Siden vil løbende blive opdateret med nye svar og fortolkninger.