CFU Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen er godkendt i sin nuværende form på forhandlingsudvalgets møde den 11. januar 2010.

Samarbejdsaftalen kan læses her (pdf).