Outplacement og kompetenceudvikling

Moderniseringsstyrelsen har den 12. januar 2017 udsendt et cirkulære om refusion af udgifter til outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i geografisk flytning af statslige arbejdspladser.

Se cirkulæret her

Du skal være opmærksom på, at det ved 2. runde af udflytningen er muligt at få op til kr. 25.000 til outplacementforløb. Samtidig vil det være muligt at bruge hele eller dele af beløbet til kompetenceudvikling.