Pressemeddelelse

De statsligt ansatte siger JA til OK18

De statsligt ansatte har ved urafstemning sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste tre år. Dermed er det forlig, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik med Finansministeriet den 28. april, vedtaget. Overenskomsten har virkning fra 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Formand for CFU Flemming Vinther udtaler: Jeg er rigtig glad for, at vi har fået medlemmernes accept af OK18-forliget. Jeg tror, at det har været vigtigt for medlemmerne, at vi får forbedret reallønnen, at lønudviklingen kommer til at matche den private, og at vi har fået sikret spisepausen. Og så har der for første gang i 10 år været afsat midler til forbedringer for de enkelte overenskomstgrupper.”

Over de kommende tre år får alle en lønstigning på knap 6,1 procent. Ud over dette forventes en lokal lønudvikling på 1,5 procent, den såkaldte reststigning, som blandt andet er udtryk for den lønudvikling, som sker igennem den lokale løndannelse. Resultatet betyder samlet forbedringer på 8,1 pct. i staten i OK18-perioden, og ligger hermed helt på linje med forventningerne til udviklingen i den private sektor.

Flemming Vinther fortsætter: Forliget betyder også, at den betalte spisepause er sikret som en overenskomstmæssig ret. Det står nu sort på hvidt, at arbejdsgiverne ikke kan afskaffe pausen ensidigt - eller uden lønkompensation. Skulle arbejdsgiverne en dag i fremtiden ønske at afskaffe den betalte spisepause, så skal det aftales med lønmodtagerne.”

Forliget betyder også, at privatlønsværnet og suspendering af reguleringsordningen er afskaffet. Og hensigtserklæringen fra OK15 om udligning af den fiktive lønforskel mellem det private og statslige arbejdsmarked – også kaldet ”løngabet” – er faldet bort.

Flemming Vinther siger: ”Det betyder, at vi er nu gået tilbage til den ”gamle” reguleringsordning, som indebærer, at staten ikke sakker bagud i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Endelig vil jeg nævne, at vi er blevet enige med arbejdsgiverne om, at den fælles kompetenceindsats bliver omlagt i perioden, så midlerne til kompetenceudvikling af statens ansatte bliver samlet i en ny fond, der har fokus på individuel kompetenceudvikling.”

For yderligere kommentarer kontakt Flemming Vinther, formand for CFU, mobil nr.  20 41 93 61.

Statsansatte: Vi fik en løsning for alle

Efter knap 300 timer i Forligsinstitutionen har forhandlerne for de statsansatte indgået en overenskomstaftale. Dermed er en konflikt afværget. ”Jeg er utrolig glad for, at vi kom helt i mål, så vi nu har en løsning for alle offentligt ansatte. Et stærkt fællesskab har bragt os hertil”, siger de statsansattes forhandler Flemming Vinther, der især glæder sig over, at det på statens område lykkes at sikre den betalte spisepause for alle og en lønudvikling, der følger den private.

”Det er en kæmpe sejr for alle, der har stået sammen om en løsning for alle, at vi nu også er i hus med en overenskomst for statens ansatte. Vi har haft et historisk sammenhold, som ikke mindst har vist sig på gader og stræder og på de sociale medier. Det har været helt afgørende for, at det lykkes at indgå en god aftale med vores arbejdsgiver, som jeg oprigtigt kan anbefale medlemmerne at stemme ja til”.

Sådan siger forhandler for de statsansatte, Flemming Vinther, efter at der lørdag eftermiddag blev indgået et forlig for de 180.000 ansatte i staten. Dermed er der indgået forlig for alle offentligt ansatte, og en konflikt er undgået:

”Vi har aldrig ønsket en konflikt. Derfor er jeg selvfølgelig lettet over, at det ikke blev nødvendigt for at komme i mål med vores tre hovedkrav: Vi har sikret en lønudvikling, som følger den private, og som sikrer reallønsfremgang for alle. Vi har sikret den betalte spisepause som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag. Dermed har vi slået fast, at arbejdsgiver ikke kan pille ved vores rettigheder uden at aftale det med os – hverken nu eller i fremtiden. Underviserne fik ikke en ny aftale ved OK18, men vi har sikret, at forhandlingerne ved OK21 vil blive ført på et helt andet og bedre grundlag. Det vil CFU sammen med Forhandlingsfællesskabet være garant for sker. De nye muligheder SKAL bruges”.

Før aftalen er en realitet, skal den til afstemning blandt medlemmerne:

”Det har taget lang tid og mange sværdslag at blive enige om den samlede pakke. Nu står vi med en balanceret aftale, både vi og arbejdsgiver er tilfredse med. Det er vigtigt – både for de statsansatte og for alle, der er afhængige af en velfungerende offentlig sektor. Vi var aldrig nået dertil, hvis det ikke havde været for det store pres, der er blevet lagt fra de mange, der har bakket op. Det er fællesskabet og sammenholdet, der har sikret, at det lykkes at finde en løsning for alle”.

Det indebærer forliget:

  • Offentligt ansatte får lønstigninger, som sikrer reallønsstigninger, og at den offentlige lønudvikling følger den private. Det er samtidig lykkes at fjerne Corydons forhadte privatlønsværn.
  • Den betalte spisepause er sikret som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag. Det vil sige, at arbejdsgiver ikke kan ændre ved spisepausen uden at aftale det ved forhandlingsbordet– hverken nu eller i fremtiden.
  • En kommission på det kommunale område med stærke suveræne beføjelser skal skabe et grundlag for forhandlingerne om en ny aftale om arbejdstid, også for underviserne i staten. Udgangspunktet er, at underviserne skal have rammer, så de kan lykkes med deres vigtige opgaver.

Yderligere oplysninger:

Flemming Vinther, formand for CFU og formand for HKKF, mobil 2041 9361
Anders Bondo Christensen, formand for Lærernes Centralorganisation, mobil 2164 6293
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, mobil 2147 2686
Jesper K. Hansen, formand for CO10 og formand for CS, mobil 6068 8119
Rita Bundgaard, næstformand i OAO-S og formand for HK Stat, mobil 6120 6465

Se OK 18 Resultatet af forhandlingerne mellem Ministeren for offentlig innovation og CFU her.

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg består af fire centralorganisationer: Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-Stat).