CFU sekretær Henrik Højrup  
Sekretariatschef 
Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab

Tlf. 33 76 86 70 
E-mail: hh@skaf-net.dk


Jan Erik Rasmussen 
Forhandlingschef 
Offentligt Ansattes Organisationer

Tlf. 4697 3809 
E-mail: jer@oao.dk 


Henrik Würtzenfeld 
Sekretariatschef 
Offentlige Ansattes Organisationer

Tlf. 4697 3805 
E-mail: hew@oao.dk 


Sofie Nilsson 
Administrerende direktør 
Akademikerne 

Tlf.: 22 49 58 69 
E-mail: sn@ac.dk 


Jesper David Jensen 
Overenskomstchef 
Akademikerne 

Tlf.: 22 49 58 62 
E-mail: jdj@ac.dk   


Tine Holst  
Vicesekretariatschef 
Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab

Tlf. 33 76 86 66 
E-mail: th@skaf-net.dk


Sekretær for sekretariatsudvalget

Mikkel Larsen
Chefkonsulent
Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab

Tlf. 33 76 86 71
E-mail: ml@skaf-net.dk