Hvornår anses en institution for flyttet?

Det har blandt andet været drøftet, hvornår en institution kan anses for flyttet.

Flytteprocessen vil være forskellig, alt efter om det er hele institutionen eller kun en del heraf der flytter. Endvidere kan processen være tilrettelagt i flere tempi. Nogle institutioner flytter samlet og på en gang, mens andre institutioner flytter i etaper.

Uanset om flytningen sker samlet eller i etaper, flytter stillingen, når opgaven flytter, da stillingen følger opgaven.