Fleksjobansatte

Parterne kan oplyse, at hvis en fleksjobansat i forbindelse med flytning af arbejdspladsen skifter bopælskommune, bevarer den pågældende retten til fleksløntilskud, og den nye bopælskommune skal således ikke foretage nogen selvstændig visitering. Den ansatte skal dog selv tage kontakt til den nye bopælskommune, som herefter med samtykke fra den pågældende kan anmode fraflytningskommunen om oplysninger i forhold til fleksjobvisiteringen. 

En fleksjobansat, der er omfattet af ´den gamle ordning’, som gælder for fleksjob etableret før 1. januar 2013, vil fortsat være omfattet af denne efter flytningen.

Fleksjobansatte, der vælger ikke at flytte med arbejdspladsen, men får et nyt job, vil kun i de færreste tilfælde kunne forblive under den gamle ordning. Det beror dog på en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår, om der er tale om samme arbejdsgiver og arbejdsopgaver, der svarer til de hidtidige. Det anbefales derfor, at den ansatte i sådanne situationer søger vejledning hos jobcenteret.