Fællesudvalget

Fællesudvalget består af 27 repræsentanter, som fordeles mellem de tilsluttede centralorganisationer i forhold til deres medlemstal.

Hver centralorganisation skal dog have mindst 3 repræsentanter, og ingen centralorganisation kan have flere end 13 repræsentanter.  

Akademikerne

Lars Qvistgaard
Formand for Akademikerne
E-mail: lqv@ac.dk

Niels Henrik Tønning
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
E-mail: niels@hod.dk

Per Buchholdt Andreasen
Præsteforeningen
E-mail: pba@km.dk

SKAF
Gordon Ørskov Madsen
Danmarks Lærerforening
E-mail: gom@dlf.org 

Dorte Lange
Danmarks Lærerforening
E-mail: dla@dlf.dk

Heino Kegel
Politiforbundet
E-mail: hk@politiforbundet.dk  

Grete Christensen
Dansk Sygeplejeråd
E-mail: gretechristensen@dsr.dk

Hanne Pontoppidan
Uddannelsesforbundet
E-mail: hpo@uddannelsesforbundet.dk

Henriette Hoppe
Organistforeningen
E-mail: formand@organist.org

Jesper K. Hansen
Centralforeningen for Stampersonel
E-mail: jkh@cs.dk

Jørn Rise Andersen
Dansk Told- og Skatteforbund
E-mail: rise@dts.nu

Lars Bonde Eriksen
Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd
E-mail: jlb@naturerhverv.dk

Mads Bilstrup
Dansk Socialrådgiverforening
E-mail: mb@socialraadgiverne.dk

Monica Lendal Jørgensen
Frie Skolers Lærerforening
E-mail: mlj@fsl.dk

Morten Rønne
Prosa
E-mail: mbr@prosa.dk

Uffe Rostrup
Frie Skolers Lærerforening
E-mail: uffer@fslnet.dk

OAO stat

Finn Johnsen
Serviceforbundet
E-mail: fij@forbundet.dk 

Bo Yde Sørensen
Dansk Fængselsforbund
E-mail: bys@faengselsforbundet.dk

Henrik Horup
Dansk Jernbaneforbund
E-mail: dj@djf.dk

Johnny Madsen
Postpensionisternes Landsforening
E-mail: johnny.b.madsen@gmail.com

Keld Bækkelund Hansen
Dansk Metalarbejderforbund
E-mail: kbh@danskmetal.dk

Tom Block
Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF
E-mail: tb@hkkf.dk 

Lydia Callesen
3F
E-mail: lydia.callesen@3f.dk

Bent Klim Johansen
HK Stat
E-mail: bent.klim.johansen@hk.dk  

Rita Bundgaard
HK/STAT
E-mail: 44rb@hk.dk

Ulla Moth-Lund Christensen
HK Stat
E-mail: ulla.moth-lund.christensen@hk.dk

Michael Haas
3F
E-mail: michael.haas@3f.dk