Fællesudvalget

Fællesudvalget består af 27 repræsentanter, som fordeles mellem de tilsluttede centralorganisationer i forhold til deres medlemstal.

Hver centralorganisation skal dog have mindst 3 repræsentanter, og ingen centralorganisation kan have flere end 13 repræsentanter.  

Akademikerne
Per Buchholdt Andreasen
Præsteforeningen
E-mail: pba@km.dk

Lars Qvistgaard
Formand for Akademikerne
E-mail: lqv@ac.dk

Niels Henrik Tønning
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
E-mail: niels@hod.dk

SKAF
Anders Bondo Christensen, næstformand
Danmarks Lærerforening
E-mail: abc@dlf.org

Jørn Rise Andersen
Dansk Told- og Skatteforbund
E-mail: rise@dts.nu

Lars Bonde Eriksen
Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd
E-mail: jlb@naturerhverv.dk

Mads Bilstrup
Dansk Socialrådgiverforening
E-mail: mb@socialraadgiverne.dk

Grete Christensen
Dansk Sygeplejeråd
E-mail: gretechristensen@dsr.dk

Jesper K. Hansen
Centralforeningen for Stampersonel
E-mail: jkh@cs.dk

Hanne Pontoppidan
Uddannelsesforbundet
E-mail: hpo@uddannelsesforbundet.dk

Henriette Hoppe
Organistforeningen
E-mail: formand@organist.org

Uffe Rostrup
Frie Skolers Lærerforening
E-mail: uffer@fslnet.dk

Dorte Lange
Danmarks Lærerforening
E-mail: dla@dlf.dk

Morten Rønne
Prosa
E-mail: mbr@prosa.dk

Claus Oxfeldt
Politiforbundet
E-mail: mail@politiforbundet.dk

Monica Lendal Jørgensen
Frie Skolers Lærerforening
E-mail: mlj@fsl.dk

OAO stat
Flemming Vinther, formand
Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF
E-mail: fdv@hkkf.dk

Keld Bækkelund Hansen
Dansk Metalarbejderforbund
E-mail: kbh@danskmetal.dk

Bjarne Rødkjær
Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte, FAKK 
E-mail: fakk@post.tele.dk

Kurt Brantner
Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF
E-mail: kb@hkkf.dk

Ellen Lykkegård
3F
E-mail: ekl@3f.dk

Peter Raben
HK/STAT
E-mail: peter.raben@hk.dk

Rita Bundgaard
HK/STAT
E-mail: 44rb@hk.dk

Hanne Gram
3F
E-mail: hanne.gram@3f.dk

Henrik Horup
Dansk Jernbaneforbund
E-mail: dj@djf.dk

Kim Vormsby
Dansk Funktionærforbund
E-mail: kiv@forbundet.dk

Kim Østerbye
Dansk Fængselsforbund
E-mail: ff@faengselsforbundet.dk