Fællesudvalget

Fællesudvalget består af 27 repræsentanter, som fordeles mellem de tilsluttede centralorganisationer i forhold til deres medlemstal.

Hver centralorganisation skal dog have mindst 3 repræsentanter, og ingen centralorganisation kan have flere end 13 repræsentanter.  

Akademikerne

Lisbeth Lintz
Formand for Akademikerne
E-mail: ll@ac.dk 

Niels Henrik Tønning
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
E-mail: niels@hod.dk

Pernille Vigsø Bagge
Præsteforeningen
E-mail: pvb@km.dk

SKAF
Gordon Ørskov Madsen
Danmarks Lærerforening
E-mail: gom@dlf.org 

Niels Jørgen Jensen
Danmarks Lærerforening
E-mail: nije@dlf.org

Heino Kegel
Politiforbundet
E-mail: hk@politiforbundet.dk  

Dorthe Boe Danbjørg
Dansk Sygeplejeråd
E-mail: dbd@dsr.dk

Hanne Pontoppidan
Uddannelsesforbundet
E-mail: hpo@uddannelsesforbundet.dk

Kasper Berg
Trafikforbundet
E-mail: kasper@trf.dk

Jesper K. Hansen
Centralforeningen for Stampersonel
E-mail: jkh@cs.dk

Jørn Rise Andersen
Dansk Told- og Skatteforbund
E-mail: rise@dts.nu

Ghita Parry
Kost og Ernæringsforbundet
E-mail: gp@kost.dk

John Hatting
Krimminalforsorgsforeningen
E-mail: jha@forbundet.dk

Monica Lendal Jørgensen
Frie Skolers Lærerforening
E-mail: mlj@fsl.dk

Morten Rønne
PROSA
E-mail: mbr@prosa.dk

Rikke Josiasen
Frie Skolers Lærerforening
E-mail: rikke.josiasen@fsl.dk 

OAO stat

Finn Johnsen
Serviceforbundet
E-mail: fij@forbundet.dk 

Bo Yde Sørensen
Dansk Fængselsforbund
E-mail: bys@faengselsforbundet.dk

Preben S. Pedersen
Dansk Jernbaneforbund
E-mail: psp@djf.dk

Johnny Madsen
Postpensionisternes Landsforening
E-mail: johnny.b.madsen@gmail.com

Keld Bækkelund Hansen
Dansk Metalarbejderforbund
E-mail: kbh@danskmetal.dk

Tom Block
Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF
E-mail: tb@hkkf.dk 

Lydia Callesen
3F
E-mail: lydia.callesen@3f.dk

Bent Klim Johansen
HK Stat
E-mail: bent.klim.johansen@hk.dk  

Rita Bundgaard
HK/STAT
E-mail: 44rb@hk.dk

Ulla Moth-Lund Christensen
HK Stat
E-mail: ulla.moth-lund.christensen@hk.dk

Louise Røssell Wredstrøm
3F
E-mail: louise.wredstrom@3f.dk