Medlemmer

CFU medlemstal pr. 1. januar 2019

 Medlemstal
Offentligt Ansattes Organisationer45.579 medlemmer
Akademikerne*11.911 medlemmer
Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)54.770 medlemmer
I alt112.260 medlemmer

* Hertil kommer 53.370 overenskomstansatte medlemmer