Medlemmer

CFU medlemstal pr. 1. januar 2022

 Medlemstal
Offentligt Ansattes Organisationer44.750 medlemmer
Akademikerne*11.801 medlemmer
Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)54.359 medlemmer
I alt110.910 medlemmer

* Hertil kommer 64.944 overenskomstansatte medlemmer