Medlemmer

CFU medlemstal pr. 1. januar 2024

 Medlemstal
Offentligt Ansattes Organisationer42.443 medlemmer
Akademikerne*11.897 medlemmer
Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)53.512 medlemmer
I alt107.753 medlemmer

* Hertil kommer 67.477 overenskomstansatte medlemmer