Medlemmer

CFU medlemstal pr. 1. januar 2023

 Medlemstal
Offentligt Ansattes Organisationer43.348 medlemmer
Akademikerne*11.668 medlemmer
Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)53.568 medlemmer
I alt108.584 medlemmer

* Hertil kommer 63.449 overenskomstansatte medlemmer