Medlemmer

CFU medlemstal pr. 1. januar 2021

 Medlemstal
Offentligt Ansattes Organisationer44.988 medlemmer
Akademikerne*11.978 medlemmer
Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)54.256 medlemmer
I alt111.222 medlemmer

* Hertil kommer 63.856 overenskomstansatte medlemmer