Fastholdelsesbonus

Centralorganisationerne tilsluttet CFU og Moderniseringsstyrelsen har den 22. december 2017 indgået aftale om mulighed for at yde fastholdelsesbonus i forbindelse med geografisk flytning af institutioner. 

Aftalen betyder, at der kan ydes en fastholdelsesbonus til ansatte som udskyder sin fratræden indtil et nærmere fastsat tidspunkt.

Se nærmere her