Udflytning af statslige arbejdspladser


Som et led i regeringens plan om at skabe et Danmark i bedre balance, udflyttes 3900 statslige arbejdspladser fra Hovedstadsområdet til andre dele af landet.

Der er mellem CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) og Moderniseringsstyrelsen nedsat en Taskforce med det formål, at drøfte de personalemæssige konsekvenser som følge af udflytningen. CFU og Moderniseringsstyrelsen vil løbende udarbejde fælles svar på konkrete personalejuridiske spørgsmål, der opstår i kølvandet på udflytningen.

Der vil imidlertid også være konkrete problemstillinger, hvor der ikke kan opnås enighed mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. I det tilfælde vil CFU ensidigt melde sit fortolkningsbidrag ud i forhold til den konkrete problemstilling.

Du vil her på siden kunne læse de svar, der er opnået enighed om mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen, samt de svar CFU har udarbejdet ensidigt. Svarene fremgår af menuen i venstre side.

Siden vil løbende blive opdateret med nye svar og fortolkninger.