VELKOMMEN TIL CFU'S HJEMMESIDE

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg - er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte. Parterne i samarbejdet er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab SKAF samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).
Pressemeddelelse

                                                                                                                                                           6. oktober 2017


Topforhandlere for offentligt ansatte: Afgørende med reelle forhandlinger på lærerområdet


Både de kommunale og statslige arbejdsgivere har allerede inden overenskomstforhandlingerne går i gang meddelt, at de fortsat ikke vil indgå en aftale om arbejdstid på underviserområdet. Topforhandlerne for ca. 745.000 offentligt ansatte forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med organisationerne på underviserområdet omfattet af den omstridte lov 409. Forhandlingsudvalgene i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Forhandlingsfællesskabet har sendt et fælles brev til minister for offentlig innovation Sophie Løhde, KL’s topforhandler Michael Ziegler og Danske Regioners topforhandler Anders Kühnau.


Alle personalegrupper på det offentlige arbejdsmarked er overenskomstdækket. Dette gjaldt i det mindste indtil 2013. Men ved OK13 blev arbejdstiden på store dele af underviserområdet reguleret ved lovgivning i forbindelse med arbejdsgivernes lockout af lærerne.

Her kort tid før forhandlingerne om overenskomsterne i 2018 går i gang har både de statslige og kommunale arbejdsgivere givet udtryk for, at de fortsat ikke vil indgå en aftale om arbejdstid på underviserområdet.

”Det er helt uacceptabelt” siger Flemming Vinther, formand for CFU. ”Den danske model bygger på vilje til samarbejde mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. At finde fælles løsninger er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked, og for at understøtte og udvikle de offentlige arbejdspladser”.

Lars Qvistgaard, næstformand i Forhandlingsfællesskabet siger: ”På det offentlige arbejdsmarkedhar vi haft en god og solid tradition for, at alle personalegrupper er dækket af en overenskomst. Det er et grundlæggende vilkår i den danske model”.

Dennis Kristensen, næstformand i Forhandlingsfællesskabet siger endvidere: ”Det er derfor et helt usædvanligt skridt, at vi nu retter en fælles henvendelse til de offentlige arbejdsgivere for at gøre det klart, at vi forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med organisationerne på underviserområdet med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid mv.”. 

Organisationerne understreger i brevet til topforhandlerne for de offentlige arbejdsgivere, at arbejdsgivernes vilje til at indgå i et reelt forhandlingsforløb tillægges afgørende betydning i forhold til at kunne indgå generelle forlig ved OK18, og opfordrer til at forhandlingerne går i gang hurtigst muligt.


Topforhandlere på det offentlige område:
CFU’s forhandlingsudvalg:
Flemming Vinther, OAO Stat – mobil: 2041 9361
Anders Bondo Christensen, LC – mobil: 2164 6293
Lars Qvistgaard, Akademikerne – mobil: 2147 2686
Rita Bundgaard, HK Stat – mobil: 6120 6465
Jesper Korsgaard Hansen, CO10 - mobil: 6068 8119


Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg:
Anders Bondo Christensen, LC – mobil: 2164 6293
Lars Qvistgaard, Akademikerne – mobil: 2147 2686
Dennis Kristensen, FOA – mobil: 4018 4281
Benny Andersen, SL – mobil: 4055 0982
Ellen Lykkegård, 3F – mobil: 2141 9454
Bodil Otto, HK/KOMMUNAL – mobil: 2946 9670
Mona Striib, FOA – mobil: 2341 4198
Bert Asbild, Danske Bioanalytikere – mobil: 5356 0200
Grete Christensen, DSR – mobil: 2013 7155
Elisa Rimpler Bergmann, BUPL – mobil: 4023 2069


Nyheder

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) kommer løbende med udmeldinger om personalemæssige forhold i forbindelse med flytning af statslige arbejdspladser.


Se mere her: Udflytning af statslige arbejdspladser