VELKOMMEN TIL CFU'S HJEMMESIDE

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg - er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte. Parterne i samarbejdet er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab SKAF samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).
Pressemeddelelse

4. juni 2018

De statsligt ansatte siger JA til OK18


De statsligt ansatte har ved urafstemning sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste tre år. Dermed er det forlig, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik med Finansministeriet den 28. april, vedtaget. Overenskomsten har virkning fra 1. april 2018 til 31. marts 2021.


Formand for CFU Flemming Vinther udtaler: Jeg er rigtig glad for, at vi har fået medlemmernes accept af OK18-forliget. Jeg tror, at det har været vigtigt for medlemmerne, at vi får forbedret reallønnen, at lønudviklingen kommer til at matche den private, og at vi har fået sikret spisepausen. Og så har der for første gang i 10 år været afsat midler til forbedringer for de enkelte overenskomstgrupper.”

 

Over de kommende tre år får alle en lønstigning på knap 6,1 procent. Ud over dette forventes en lokal lønudvikling på 1,5 procent, den såkaldte reststigning, som blandt andet er udtryk for den lønudvikling, som sker igennem den lokale løndannelse. Resultatet betyder samlet forbedringer på 8,1 pct. i staten i OK18-perioden, og ligger hermed helt på linje med forventningerne til udviklingen i den private sektor.

 

Flemming Vinther fortsætter: Forliget betyder også, at den betalte spisepause er sikret som en overenskomstmæssig ret. Det står nu sort på hvidt, at arbejdsgiverne ikke kan afskaffe pausen ensidigt - eller uden lønkompensation. Skulle arbejdsgiverne en dag i fremtiden ønske at afskaffe den betalte spisepause, så skal det aftales med lønmodtagerne.”

 

Forliget betyder også, at privatlønsværnet og suspendering af reguleringsordningen er afskaffet. Og hensigtserklæringen fra OK15 om udligning af den fiktive lønforskel mellem det private og statslige arbejdsmarked – også kaldet ”løngabet” – er faldet bort.

 

Flemming Vinther siger: ”Det betyder, at vi er nu gået tilbage til den ”gamle” reguleringsordning, som indebærer, at staten ikke sakker bagud i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Endelig vil jeg nævne, at vi er blevet enige med arbejdsgiverne om, at den fælles kompetenceindsats bliver omlagt i perioden, så midlerne til kompetenceudvikling af statens ansatte bliver samlet i en ny fond, der har fokus på individuel kompetenceudvikling.”

 

For yderligere kommentarer kontakt Flemming Vinther, formand for CFU, mobil nr.  20 41 93 61.EPSU støtter CFU

Læs artikel om opbakning fra EPSU - det europæiske samarbejde her: 

Danish unions stand up to threat to bargaining system

                                                                                                                                                         

Nyheder

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) kommer løbende med udmeldinger om personalemæssige forhold i forbindelse med flytning af statslige arbejdspladser.


Se mere her: Udflytning af statslige arbejdspladser