PRESSEMEDDELELSE

10. april 2015

De statsligt ansatte siger JA til OK15


De statsligt ansatte har ved urafstemning sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste tre år. Dermed er det forlig, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik med Finansministeriet i februar 2015, vedtaget. Overenskomsten har virkning fra 1. april 2015 til 31. marts 2018. 

Formand for CFU Flemming Vinther udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi har fået medlemmernes accept af OK15-forliget. Jeg er overbevist om, at det har været centralt for medlemmerne, at vi får lønstigninger, der over de kommende tre år sikrer og udbygger reallønnen."

OK-resultatet betyder en samlet aftalt lønstigning over de kommende tre år på 4,45 procent. Dertil kommer, at parterne har forudsat en stigning herudover på 2,1 procent, den såkaldte reststigning. Den er blandt andet et udtryk for den lønudvikling, som sker via lokal løndannelse. De aftalte lønstigninger betyder, at staten ikke sakker bagud i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, hvilket har været et afgørende krav for CFU. 

CFU-formanden fortsætter:

"OK15-resultatet byder også på nogle nyskabelser. Jeg er særligt glad for, at vi får etableret en rådgivningsenhed bestående af de centrale parter med det formål at styrke dialogen mellem leder og tillidsrepræsentant lokalt. Det er en styrkelse af den danske model, og et væsentligt bidrag til at fremme et ligeværdigt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter. 

Derudover sætter vi ekstra fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vi får et rejsehold, der kan rådgive og vejlede, hvis der opstår problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Med OK15 har vi lagt kimen til, at det centrale niveau i langt højere grad kan støtte det decentrale niveau, når der opstår udfordringer."

Flemming Vinther fremhæver yderligere, at staten er gået forrest og har sikret en uges ekstra barsel til fædrene. "Jeg er tilfreds med, at vi i CFU stod sammen og sikrede bedre barselvilkår for fædrene i staten", udtaler Flemming Vinther.

Derudover er der fortsat er fokus på kompetenceudvikling, og minipensionen forbedres for ca. 10.000 ansatte.

Kontakt
For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Flemming Vinther, på mobil 20 41 93 61.


CFU består af tre centralorganisationer: Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-Stat).


PRESSEMEDDELELSE

6. februar 2015


OK15: Sikring af reallønnen, arbejdspladsen i fokus og fokus på det psykiske arbejdsmiljø


Finansministeriet og de faglige organisationer i staten (CFU) er i dag blevet enige om løn- og ansættelsesvilkårene for statens 185.000 ansatte. Overenskomsten er treårig og gældende fra 1. april 2015 til 31. marts 2018.

Formand for CFU Flemming Vinther udtaler: "Jeg er meget tilfreds med, at vi har sikret reallønnen for de ansatte i staten. Det er vigtigt, at staten ikke sakker bagud i forhold til den private lønudvikling. 

Overenskomstresultatet har desuden fokus på at styrke samarbejdet på den enkelte arbejdsplads. Det betyder blandt andet, at der etableres en enhed, som får til opgave at vejlede, rådgive og hjælpe leder og tillidsrepræsentant, når der opstår uenigheder lokalt.

Det er nytænkning, at vi som centrale parter tager et fælles større ansvar for at klæde det lokale niveau på. Det er ikke altid tilstrækkeligt med en pjece eller et telefonopkald. Med den nye rådgivningsenhed bliver det muligt at få hjælp og vejledning på arbejdspladsen, når problemet opstår. Jeg tror, det er afgørende for, at de statslige arbejdspladser kan fungere optimalt. Jeg er derfor tilfreds med, at vi sætter fokus på at styrke samarbejdet mellem leder og tillidsrepræsentant", siger Flemming Vinther.

Et andet element i resultatet er øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Med aftalen er der sat en ny standard for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. 

Flemming Vinther fortsætter: "Jeg er tilfreds med, at vi har fået etableret et rejsehold, der kan tage ud på den enkelte arbejdsplads, når der opstår problemer med arbejdsmiljøet. Det er en klar markering fra paternes side om, at det psykiske arbejdsmiljø skal tages alvorligt. Det kan ikke understreges nok, at et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for velfungerende arbejdspladser."

For yderligere kommentarer kontakt Flemming Vinther, formand for CFU og OAO-Stat, mobil 20 41 93 61.


Pressemeddelelse

14. december 2014


OK15: Løn, lokale løsninger og et bedre psykisk arbejdsmiljø

 

CFU og Finansministeriet har i dag udvekslet krav. Højt på CFU’s dagsorden står sikringen af reallønnen:

 

”Vi vil prioritere, at de ansatte i staten får en lønudvikling, der sikrer reallønnen. Vi har vist mådehold, da krisen var på sit højeste. Nu er det tid til, at vi atter får lønstigninger, der rent faktisk kan ses på lønsedlen”, udtaler formand for CFU Flemming Vinther.

 

Ud over generelle lønstigninger vil CFU arbejde for:

 

  • at de absolut lavest lønnede medarbejdergrupper i staten får et reelt lønløft
  • at den danske model styrkes lokalt
  • at det psykiske arbejdsmiljø forbedres på de statslige arbejdspladser

 

Flemming Vinther uddyber:

 

”De absolut lavest lønnede i staten skal tilgodeses. Det er vores mål, at ingen ansat i staten får en fast grundløn, der er mindre end 19.500 kroner. Jeg er oprigtig glad og stolt over, at vi i CFU-fællesskabet er enige om, at de lavest lønnede medarbejdergrupper skal prioriteres og have ekstra i lønningsposen.”

 

Og Flemming Vinther fortsætter:

 

”Det er helt centralt, at vi styrker dialogen mellem tillidsrepræsentanter og ledere på den enkelte arbejdsplads. Vi skal have fokus på lokale løsninger, der er skræddersyet til de udfordringer og behov, som eksisterer ude på de statens arbejdspladser. Derudover skal vi arbejde for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Ud over at gavne det enkelte medlem, så giver det plus på bundlinjen, så det er simpelthen for dyrt og uansvarligt at lade være.”

 

CFU og Finansministeriet påbegynder forhandlingerne umiddelbart efter nytår og forventer at indlede de afsluttende forhandlinger inden udgangen af februar.

 

For yderligere kommentarer kontakt Flemming Vinther, formand for CFU og OAO Stat, mobil 20 41 93 61.