Moderniseringsstyrelsens pressemeddelelse om flytning af statslige arbejdspladser, herunder om outplacementtilbud 

Moderniseringsstyrelsen udsendte fredag den 15. januar 2016 en pressemeddelelse med overskriften ”Regeringen har fokus på ansattes vilkår og muligheder i forbindelse med flytningen af statslige arbejdspladser”.


Læs pressemeddelelsen her.

I pressemeddelelsen omtales den enighed, som er opnået med CFU om en fleksibel forståelse af reglerne om flyttegodtgørelse, ligesom der omtales drøftelserne med CFU om mulighederne for at etablere en eller anden form for jobbytteordning.

CFU har overfor Moderniseringsstyrelsen ligeledes rejst krav om en central aftale om ret til et fast beløb til outplacementforløb for ansatte, der ikke flytter med. Der har imidlertid ikke kunne opnås enighed om en sådan aftale, bl.a. fordi CFU har fastholdt, at den økonomiske ramme for en sådan ordning skulle udgøre kr. 25.000.

På den baggrund har Moderniseringsstyrelsen nu ensidigt besluttet at afsætte et beløb på kr. 15.000 pr afskediget medarbejder. Beløbsrammen er mindre end foreslået af CFU, og beløbet forbeholdt dem, der afskediges, hvorimod ansatte som er forpligtet til at følge med, og som af den årsag ser sig nødsaget til at opsige deres egen stilling, ikke omfattes af Moderniseringsstyrelsens udmeldte ramme.


Moderniseringsstyrelsen har den 11. marts 2016 udsendt et cirkulære om refusion af udgifter til outplacementforløb som led i flytningen at statslige arbejdspladser. Se cirkulæret her