fastholdelsesbonus

Centralorganisationerne tilsluttet CFU og Moderniseringsstyrelsen har 17. februar 2016 indgået aftale om fastholdelsesbonus i forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser. 


Aftalen betyder, at der kan ydes en fastholdelsesbonus til ansatte som udskyder sin fratræden indtil et nærmere fastsat tidspunkt.
 
Se nærmere her