Finansministeriets krav

Generelle krav

 1. Styrket indsats for tillid og samarbejde med henblik på at understøtte kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen lokalt
 2. Kompetenceudvikling med lokal effekt
 3. Justering af åremålsaftalens regler for fratrædelsesbeløb
 4. Udvidelse af dækningsområdet for rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten
 5. Finansiering af forhøjelse af ATP-bidraget pr. 1. januar 201
 6. Forhøjelse af ATP-bidraget fra sats F til sats A på Akademikernes område
 7. Ændring Af fællesoverenskomsterne regler om forhandlingsproceduren i forbindelse med afsked og bortvisning
 8. Øget mulighed for varsling af særlige feriedage
 9. Opdatering og forenkling af aftalen om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd
 10. Revision af aftalen om lønanciennitet m.v. for tjenestemænd i staten.

Forbeholdskrav

 1. Der tages forbehold for fremsættelse af krav til ændringer af overenskomster og aftaler, der fortsat er under forhandling på tidspunktet for kravs-fremsættelsen
 2. Der tages forbehold for fremsættelse af krav til ændringer af overenskomster og aftaler, hvis der i overenskomstperioden sker ændringer i den relevante lovgivning
 3. Der tages forbehold for fremsættelse af krav som følge af forhandlingstemaer på det kommunale og det regionale område, som det vil være af væsentlig betydning for Finansministeriet også at få gennemført på statens område