Fællesudvalget


Fællesudvalget består af 27 repræsentanter, som fordeles mellem de tilsluttede centralorganisationer i forhold til deres medlemstal. 
Hver centralorganisation skal dog have mindst 3 repræsentanter, og ingen centralorganisation kan have flere end 13 repræsentanter.  

Akademikerne

Per Buchholdt Andreasen
Præsteforeningen
Linnégade 25, 4.
1361 København K
E-mail: pba@km.dk 

Lars Qvistgaard
Formand for Akademikerne
Nørre Voldgade 29
Postboks 2192
1017 København K
E-mail: lqv@ac.dk

Niels Henrik Tønning
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
Olof Palmes Gade 10
2100 København Ø
E-mail: niels@hod.dk   


SKAF

Anders Bondo Christensen, næstformand
Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12
1467 København K
E-mail: abc@dlf.org 

Jørn Rise Andersen
Dansk Told- og Skatteforbund
Hjalmar Brantings Plads 8
2100 København Ø
E-mail: rise@dts.nu 

Lars Bonde Eriksen
Foreningen for tekniske og administrative tjenestemænd
Niels Hemmingsens Gade 10, 4.
1153 København K
E-mail: jlb@naturerhverv.dk

Majbrit Beran Berlau
Dansk Socialrådgiverforening

Toldbodgade 19B

1253 Kbh. K
E-mail: mbb@socialraadgiverne.dk

Grete Christensen

Dansk Sygeplejeråd

Sct. Annæ Plads 30

1250 Kbh. K
E-mail: gretechristensen@dsr.dk 

Jesper K. Hansen
Centralforeningen for Stampersonel
Trommesalen 3
1614 København V
E-mail: jkh@cs.dk 

Hanne Pontoppidan
Uddannelsesforbundet
Nørre Farimagsgade 15
1364 København K
E-mail: hpo@uddannelsesforbundet.dk

Henriette Hoppe
Organistforeningen
Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle
E-mail: formand@organist.org

Uffe Rostrup
Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6
8240 Riskov
E-mail: uffer@fslnet.dk

Dorte Lange
Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12
1467 København K
E-mail: dla@dlf.dk


Claus Oxfeldt

Politiforbundet
H. C. Andersens Boulevard 38
1553 København V
E-mail: mail@politiforbundet.dk


Monica Lendal Jørgensen

Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
E-mail: mlj@fsl.dk 


OAO stat

Flemming Vinther, formand
Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF
Kronprinsensgade 8
1114 København K
E-mail: fdv@hkkf.dk 

Keld Bækkelund Hansen
Dansk Metalarbejderforbund
Nyropsgade 38
1780 København V
E-mail: kbh@danskmetal.dk 

Leif Anker Jensen
Forbundet for Tjenestemænd ved Fødevare- og Undervisningsministeriet, FFT
Thurøvej 24
2000 Frederiksberg
E-mail: leifj@tjmf.dk 

Bjarne Rødkjær
Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte, FAKK 
Solbakken 30 
7260 Sdr. Omme
E-mail: fakk@post.tele.dk

Michael T. Jensen
Hærens Konstabel- og Korporalforening, HKKF
Kronprinsensgade 8
1114 København K
E-mail: mj@hkkf.dk 

Ellen Lykkegård
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V
E-mail: ekl@3f.dk

Peter Raben
HK/STAT
Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900 København C
E-mail: peter.raben@hk.dk

Rita Bundgaard
HK/STAT
Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900 København C
E-mail: 44rb@hk.dk

Hanne Gram
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V 
E-mail: hanne.gram@3f.dk 

Henrik Horup
Dansk Jernbaneforbund
Søndermarksvej 16
2500 Valby
E-mail: dj@djf.dk

Kim Vormsby
Dansk Funktionærforbund
Upsalagade 20
2100 København Ø
E-mail: kiv@forbundet.dk

Kim Østerbye
Dansk Fængselsforbund
Vestre Kirkegårds Alle 3
2450 København SV
E-mail: ff@faengselsforbundet.dk